Transparency Act

Transparency Act

Åpenhetsloven / Transparency Act

Norwegian act relating to enterprises' transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions. Information given in Norwegian.

Den norske åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Polyform sin redegjørelse og informasjon om hvordan vi jobber med åpenhetsloven finnes her.

 

Read more: